O PSECH A LIDECH

„Pes není zvíře, pes je přítel.“ ( AXEL MUNTHE švédský lékař 1857 – 1949 )

 

MAJÍ PSI SNY JAKO LIDÉ ?

 

pes-sen-spanek_01

 

Mnoho lidí věří, že psi když spí stejně jako lidi mohou mít i sny. Většina majitelů psů si všimlo, že v různých dobách v průběhu psího spánku, douhází k tomu, že jejich čtyřnozí miláčci sebou cvějí , mají záškuby dolních končetin, nebo dokonce vrčí, což vyvolává dojem, že sní o něčem. Na strukturální úrovni, mozek psů je podobný jako u lidí. Také během spánku jsou mozkové vlny psů podobné a procházejí stejnými fázemi elektrické aktivity jako jsou pozorované u lidí, z nichž všechny jsou v souladu s názorem, že psi také snění.

Jak poznat, kdy váš pes sní? Vše, co musíte udělat je, že ho budete sledovat od okamžiku, kdy začne dřímat. Spánek psa se stává počase hlubší a dech pravidelnější. Po dobu asi 20 minut, jeho první sen by měl začít. Poznáte to jako změnu, protože jeho dech bude mělký a nepravidelný. Mužete pozorovat malé svalové záškuby, a dokonce můžete vidět psí oči pohybující se za zavřenými víčky, když se podíváte dostatečně blízko. Oči se pohybují, protože pes, vlastně při pohledu na obrazy snů, je vnímá, jako by to byly skutečné představy o světě. Tyto pohyby očí jsou nejvíce charakteristické pro snění. Když jsou lidé probuzeni během tohoto rychlého pohybu očí, nebo REM fázi spánku, téměř vždy hlásí, že měli sen.

 

PROČ PSI MAJÍ MOKRÉ NOSY ?

pes-mokry-cenich-cich-01

Čich je pro psa nejdůležitějším ze všech smyslů. Díky čichu se může snadno orientovat v prostoru, rozlišovat jednotlivé předměty, zvířata i lidi. Pomocí čichu si vytyčuje své teritorium, dokáže vystopovat kořist i svého nepřítele. Čich mu pomáhá k navazování kontaktů a vyhledávání vhodného partnera. Starším psům se často zhoršuje zrak a sluch, ostrý čich však nikdy neztratí.

V čichové sliznici jsou speciální čichové buňky, které reagují na nejrůznější pachy – molekuly chemických látek rozpuštěných v sekretech žláz nosní sliznice. Čenich zdravého psa je stále zvlhčován sekretem, proto jej mají psi studený a mokrý. Když má pes svůj nos suchý, hůře rozeznává pachy. Proto si psi tak často čenich olizují. Čichové buňky pak předávají vzruchy do čichového laloku mozku.